Bewijs van afstand

Door het bekijken en bezoeken van deze website, bevestigt u dat u deze voorwaarden kent en aanvaardt.

De informatie die u op deze website vindt, is gebaseerd op informatie vanwege WeinWelt Bvba (tenzij expliciet anders is vermeld).

WeinWelt is in geen enkel geval aansprakelijk voor occasionele en typografische fouten en de eventuele directe of indirecte schade die hieruit zou kunnen voortvloeien.

Alle prijzen die worden vermeld op de website zijn inclusief BTW en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij expliciet anders is vermeld. De prijzen zijn altijd onder voorbehoud van prijsveranderingen. Bij een verschil tussen de aangegeven prijs op deze site en de prijs op de factuur zal de prijs op de factuur de correcte zijn.

Prijswijzigingen op deze site zullen niet worden gemeld.Indien u persoonlijke gegevens doorgeeft, zijn deze gegevens onderhevig aan de Belgische wetten inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van van 8 december 1992. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden voor intern gebruik met behulp van electronische dataverwerking.

WeinWelt kan op geen enkel moment verantwoordelijk worden gesteld voor enig verlies of beschadiging die, rechtstreeks of onrechtstreeks, het gevolg zijn van enig advies, mening, informatie, weergave of functiestoring op deze website, te wijten aan tekortkoming of enige andere oorzaak.

Vragen betreffende de ‘legal disclaimer’ en copyright, kan u contact met ons opnemen.